PRESYNCOPE

PRESYNCOPE
A Two Dogs Company

Agenda

02.03.21 09.05.21
28.09.13 05.01.13
18.12.12 21.12.12
09.02.12 11.02.12

Mois Multi

Québec

23.06.11 26.06.11
21.03.11 26.03.11

Festival VIA

Bergen

26.02.11 27.02.11
10.11.10 12.11.10
10.09.10 12.09.10
14.07.10 17.07.10
 • Info
 • Pers
 • 'Kijk naar de schaduwen/ Een abstract schilderij/ En die zon/ Wat een prachtige dag/ Hoe wonderlijk kort is het leven/ Het is zo samengebald dat ik alles helder kan zien/ Alles wat dood gaat had ooit een doel/ Een beetje duizelig/ Ik bevind mij niet op de juiste plaats/ Ik kan de gedachte niet van me afzetten dat ik me niet op de juiste plaats bevind/ De tijd is uit zijn voegen/ Veel ruimte/ Die leegte/ Belachelijk/ Ik kan mezelf zien/ Kijk naar mij/ En dan weer die eenzaamheid [...] Ze zijn zo klein/ Dat is hoe het zal zijn/ Ik sta buiten mijn lichaam/ Een lichaam, een hoofd, een voorhoofd/ Een voorhoofd waartegen je kan slaan/ Verzekering/ Zeker/ Hoop dat ik deze maand niet vergat te betalen/ Neen/ Veiligheid [...] Ik zou zo graag even mijn voorhoofd aanraken/ Alles is helder nu/ Alles licht/ Alles helder [...] Ik heb nog nooit een hand gezien waarvan de vingers afzonderlijk zo scherp van elkaar gescheiden zijn/ Een gezicht dat van schrik verouderd is/ En nu opnieuw/ Vanaf het begin/ Restart Kijk naar de zon' 

  Uit: PRESYNCOPE (K, a Society)

  PRESYNCOPE

  PRESYNCOPE

  In de projectie PRESYNCOPE zien we een 15 minuten lange travelling. De camera glijdt langzaam naar beneden langs de gevel van een hoog kantoorgebouw. Hij is gericht naar de grond die traag dichterbij komt. Ondertussen horen we een rustige stem van iemand die zijn gedachten en zijn indrukken beschrijft tijdens de val. Deze innerlijke monoloog bevat flarden herinneringen uit het leven dat aan de val vooraf ging, triviale details van de voorbije werkdag, vreemde bespiegelingen over het vallen en over de wereld. De travelling stopt als de camera aan de voet van het gebouw bijna het water raakt.

  'Presyncope' is a state consisting of lightheadedness, muscular weakness, and feeling faint (as opposed to a syncope, which is actually fainting). Pre-syncope does not result from primary central nervous system pathology, nor does it originate in the inner ear, but is most often cardiovascular in etiology. In many patients, lightheadedness is a symptom of orthostatic hypotension. Orthostatic hypotension occurs when blood pressure drops significantly when the patient stands from a supine or sitting position. If loss of consciousness occurs in this situation, it is termed syncope. (bron: Wikipedia)

  PRESYNCOPE maakt ook deel uit van de parcours-voorstelling K, a Society (2010).

 • « Verdonk construeert met deze K, a Society een multimediaal universum dat de Unheimlichkeit uitstraalt die zo typerend is voor Kafka's literaire wereld én alsmaar vaker op onze eigen samenleving van toepassing is. De sociale isolatie waarin menigeen terechtkomt door de (paradoxaal genoeg) overdaad aan communicatietechnologie is het uitgangspunt van de verschillende installaties. In die installaties balanceert Verdonck fluks tussen maatschappijkritiek, humor en indrukwekkende esthetiek. Verdonck toont zich een meesterlijk manipulator van de filmcamera, licht- en geluidsbronnen (van vuur tot electriciteit). [...] De schoonheid van de beelden fascineert, hun ondertoon ontreddert. Verdonck toont hoe de technologisering tot een falsificatie van emoties en ervaring kan leiden. »
  Els Van Steenberghe op Knack.be, 21/07/2010

  « Kris Verdonck liet zich inspireren door het werk van Franz Kafka. Het is geen visualisering van of illustratie bij verhalen van de auteur, maar een zeer geslaagde 'ver-beeld-ing' van een wereld naar de 'adem van Kafka's oeuvre'. [...] We ervaren op onze kriskras-route door de installaties imminente beelden die tegelijkertijd ludiek zijn. Een bijwijlen olijke beklemming, maar het blijft een verdrukkende dreiging. En we ervaren – hoe ambigu ook – een esthetisch genot bij deze ver-beeld-ing van systemen die de mens 'kafkaesk' verdrukken. Met een voldane glimlach ontwaken we als het ware uit een kwade droom. Beknellend was het. Maar ook ongrijpbaar mooi. »
  Tuur Devens in Theatermaggezien, 02/04/2011

Credits

Concept & regie: Kris Verdonck
Dramaturgie: Marianne Van Kerkhoven (Kaaitheater)
Voice-over: Jonathan Burrows/ Jobst Schnibbe / Tawny Andersen / Hendrik De Smedt / Jean-Benoît Ugeux
Camera en editing: Vincent Pinckaers
Geluidsontwerp: Thomas Turine
Constructie: Dries Leerschool
Image processing: Massimiliano Simbula
Productie: A Two Dogs Company
Productieleiding: Hendrik De Smedt
Productie assistentie: Karolien De Bleser
Zakelijke leiding: Han De Meulemeester
Coproductie: Theater der Welt 2010 (DE), Transdigital (Interreg), Kunstencentrum Vooruit (BE), Productiehuis Rotterdam / Rotterdamse Schouwburg (NL), Kaaitheater (BE)
In samenwerking met: Schauspiel Essen (DE), Le manège.mons (BE) en Technocité (BE) in het kader van Transdigital
Met steun van: de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Met dank aan: Marc Leunens, Heidi Janssens & rvp