ENTITIES

ENTITIES
A Two Dogs Company
 • De sculpturen in de reeks ‘Entities’ zijn performatieve machines, objecten die bewegen dankzij hun eigen, onafhankelijke energiebron. Ze performen zonder enige interactie of connectie met mensen. Deze autonome mobiles worden aangedreven door zonne-, wind- of restwarmte-energie en volgen het ritme van het natuurelement dat hen in beweging zet.

  ENTITIES

  In ENTITIES #1 draaien twee uitgeholde helften van een rotsblok geruisloos tegenover en rond elkaar. De motor die hen aandrijft is verbonden aan zonnepanelen. Zware materie staat zo in verbinding met ‘licht’. Net als met de planeten zet de zon ook hier – zij het op een andere manier en schaal – een rotsblok in beweging. 

  De ENTITIES-reeks is een onderzoek naar energie als een steeds veranderend, onstabiel natuurfenomeen. De machines die aangedreven worden door zulk een bron volgen dus een gelijkaardige onstabiel ritme. Dit gaat in tegen hoe nagenoeg alle toestellen en apparaten werken: ze hebben een continue, stabiele toevoer aan energie nodig. Elektriciteitsproducenten wekken daarom veel meer energie op dan er werkelijk nodig is of verbruikt wordt. Het onderzoek naar instabiele energie stelt dus een fundamentele vraag: wat als onze technologische omgeving niet gebaseerd zou zijn op een onafgebroken en onmiddellijke efficiëntie en in plaats daarvan eerder zou werken als een onregelmatig ecosysteem? 

  Eén direct gevolg van dit onderzoek is dat het terug gaat naar de basis van moderne technologie. De manier waarop vandaag haast alle machines werken, moet herdacht worden. De mechanische elementen van ENTITIES hebben veel weg van Leonardo Da Vinci’s mechanica, zoals scharnieren, hefbomen of draaiassen. Dit soort mechaniek geeft de installaties iets magisch, alsof de bewegende objecten niet echt zijn, alsof de zwaartekracht niet bestaat.

  Je zou kunnen stellen dat ‘performance’ in een artistieke omgeving iets exclusief menselijk is, of op zijn minst voorbehouden aan levende wezens. Nochtans zou de relatie tussen performance en onvoorspelbaarheid nog essentiëler kunnen zijn. Wanneer een object en zijn energiebron volledig zelfvoorzienend zijn en de bewegingen ervan onvoorspelbaar, dan wordt het een entiteit met een eigen, onafhankelijke cyclus. Het is niet langer alleen maar ‘dienend’ of performatief voor mensen, maar heeft een eigen leven. Tussen oude en nieuwe technieken, oude materialen en science fiction, tussen zwaarte en lichtheid: de entities zijn hybride sculpturen voor een tijd die op zoek moet naar een nieuw evenwicht.

  ENTITIES
  A Two Dogs Company

Credits

Concept: Kris Verdonck
Dramaturgie: Kristof van Baarle
Constructie & Electronics: Vincent Malstaf
Productie: Eefje Wijnings
Coproductie: A Two Dogs Company