ACT geselecteerd voor Het TheaterFestival 2020

ACT geselecteerd voor Het TheaterFestival 2020

29.06.20

A Two Dogs Company / Kris Verdonck is verheugd dat ACT geselecteerd is voor Het Theaterfestival! Op 11 en 12 september is de voorstelling opnieuw te zien in het Kaaitheater. 

ACT

Uit het juryrapport:
In ACT geeft Johan Leysen op onnavolgbare manier vorm aan één van Becketts meest ongrijpbare personages. Een uur lang hang je aan de lippen van een man die hopeloos verstrikt raakt in zijn poging zichzelf en de wereld rondom hem te definiëren. Een ontroerend portret van de westerse mens op zoek naar zin en betekenis.”

ACT
Een Beckett-avond

In ACT verkent Kris Verdonck verschillende aspecten van het menselijke bestaan op de rand van het verdwijnen in het van werk Samuel Beckett. ACT benadert Beckett op drie manieren: centraal staat een monoloog met teksten van Beckett, Texts for Nothing, gespeeld door Johan Leysen. De monoloog wordt geflankeerd door een nieuwe performatieve installatie, MASS #2, die een mogelijk landschap voor een Beckett-tekst suggereert. Een videolezing door filosoof en wiskundige Jean Paul Van Bendegem vormt het derde deel van deze Beckett-avond, en schetst hoe doorheen de geschiedenis van het Westerse denken de eenheid tussen lichaam, denken en geest uit elkaar viel. De triptiek van filosofie, theater en installatie laat als in drie aktes telkens een ander facet zien van de diamant ‘Beckett’. Ze verdiepen elkaars ervaring: een manier van spelen geeft inzicht in een manier van denken en vice versa, een performatief landschap zoomt in op de onderliggende wereld van of misschien wel na de acteur en biedt een meer contemplatieve ervaring.