Kunstenaars in residentie

Kunstenaars in residentie
EXTRACTIONS 22 (studio view)

Technisch-dramaturgische residentiewerking

Om jongere (podium)kunstenaars te ondersteunen bij het ontwikkelen van technische aspecten van hun werk, biedt A Two Dogs Company jaarlijks een aantal residenties aan. Het doel is om ontwikkeling van technische elementen (machines, lichtinstallaties, klank, projectie, …) te combineren met dramaturgisch-inhoudelijke gesprekken. We stellen het materiaal, de machines en de benodigde ruimte ter beschikking in het atelier en begeleiden waar nodig.

EXTRACTIONS 21 (studio view)

Iedere residentie loopt gedurende één jaar. Technische ontwikkelingen kan je niet makkelijk, zoals bij een ‘gewone’ residentie, in tijd beperken. Een technisch element wordt gemaakt en getest, en dan gaat de kunstenaar meestal terug naar de tekentafel, verandert iets, test opnieuw enz. tot er uiteindelijk een prototype ontstaat. Daarna moet er nog een ‘plug-and-play’ versie gemaakt worden, en zo verder. Door vroeg in het creatieproces al te kunnen werken met technische tests en toepassingen, kan de techniek meer inhoudelijk geïntegreerd worden in de performance, installatie of choreografie.

De residenties zijn gericht op jonge en mid-career kunstenaars voor wie deze ondersteuning een kans betekent om meer inhoudelijk en efficiënt met nieuwe media en technologie om te gaan. Elk jaar lanceren we een oproep en ook onze ‘residentiepartners’ workspacebrussels, KWP - Kunstenwerkplaats, Grand Theatre Groningen en Bâtard festival, brengen kunstenaars aan.

Interesse?
Houd onze nieuwsbrief, Facebook of Instagram pagina in de gaten voor de call voor 2024.

Maxime Denuc
Maxime Denuc ©Anne Leroy

Maxime Denuc

Elevations is een geluidsinstallatie geïnspireerd op de dub-techno, een muziekstijl die minimale techno combineert met Jamaicaanse dub, waaraan ze het uitgebreide gebruik van delays ontleent. Volgens onderzoeker Alessio Kolioulis is het effect van “kunstmatige spanning”, geproduceerd door dub-techno een kenmerk van een “hybride futuristische nostalgie”. De opake texturen, harmonische eenvoud en microvariaties in motieven, maken van dub-techno inderdaad de uitgelezen muziekstijl voor de melancholie van het einde van een feest, het moment waarop lichamen tot rust komen en de nacht overgaat in de dag.  

Organous ©Léo Maurel

In dit project wil ik deze specifieke tijd en ruimte ensceneren door middel van een vormelijke en poëtische ingreep: het muzikale materiaal wordt niet langer geproduceerd door synthetische klanken maar doorheen de buizen van een orgel: het Organous. Dit instrument, gemaakt door instrumentenbouwer Léo Maurel, is zo uitgerust dat het geheel aan buizen gecontroleerd kan worden met een computer. Op basis van computerprogramma’s die ik zelf ontwerp, kan het orgel complexe geluidsmassa’s of ultrasnelle glissando’s produceren. Ook delays en andere filters kunnen toegepast worden. De automatisering van het instrument laat een ritmische precisie toe die noodzakelijk is voor het werken met elektronische muziekvormen. 

Organous ©Léo Maurel

De natuurlijke verspreiding in de ruimte van het geluid zorgt voor een immersieve ervaring van het publiek. Het Organous bestaat uit verschillende modules die opgesteld kunnen worden zoals je wil. In het midden van de installatie baden de toeschouwers in een oceaan van geluiden, afkomstig uit de vier hoeken van de ruimte, maar ze kunnen zich ook verplaatsen en dichter bij de buizen van het instrument komen. Zo ontstaan er nieuwe kwaliteiten: terwijl je op afstand de muziek zich als een auditieve halo verspreid beter als geheel kan beluisteren, laat de nabijheid toe om het hele klankenpalet van het instrument te ontdekken. Op deze manier wordt er anders naar orgelmuziek geluisterd dan zoals dat normaliter van op afstand gebeurt.

De scenografie wordt gemaakt door Kris Verdonck, en versterkt de toeschouwerservaring. Gekend voor zijn immersieve installaties, zal hij op poëtische wijze de atmosfeer van de chill-out – de ruimtes op technofeestjes waar de dansers even kunnen rusten – vertalen naar deze nieuwe situatie. Het licht zal een bijzondere rol spelen, en kan ritmische elementen suggereren die niet in de muziekscore zelf zitten, als een metafoor voor de techno-esthetiek. Door de computer de controle te geven over een eeuwenoud instrument en het publiek onder te dompelen in een hybride geluidsomgeving waar akoestiek en digitaal elkaar kruisen, creëert Elevations een muzikale ervaring waarin categorieën door elkaar vloeien. 

Mustaf Ahmeti
Mustaf Ahmeti ©Ines Bodlovic

Mustaf Ahmeti

Mustaf Ahmeti (°1995, die/hun) is een performance kunstenaar geboren in Pristina, Kosovo. In 2021 is die afgestudeerd als dramakunstenaar in de master opleiding aan KASK, Gent. Mustafs praktijk vertaalt zich naast acteren ook in fysiek en abstract beeldend werk en performance kunst. Door het lichaam als onderzoeksgebied centraal te zetten doet die aan de hand van rituelen een poging om de relatie tussen de mens en ‘het vreemde’, tussen mens en natuur, natuur en cultuur, angst en controle te bevragen. In hun werk wil die los komen van reducerende ideologieën, waarden, normen en waarheden om zo onszelf – en daarmee ook het vreemde – te (her-)ontdekken.

Images made during the residency

(Un)conventional dialogue (werktitel) wordt het begin van een langer artistiek traject met als centraal punt de mythologische satyr. In de Griekse mythologie was de satyr een natuurgeest met een menselijk lichaam, maar ook met hoeven, een staart en benen als die van een paard. Satyrs waren nauw verwant met Dionysos, de god van de wijn, begeerte en overdaad. Het waren speelse wezens die grappen uithaalden met mensen en goden uitdaagden, en vooral bekend stonden om hun onstuimige seksualiteit.

Mustaf wilt de ruimte nemen om met de satyr aan de slag te gaan om op een ongefilterde manier vaak moeilijk bespreekbare onderwerpen zoals religie in relatie tot queer studies en body politics artistiek vorm te geven. Met de figuur van de satyr gaat die op zoek naar een nieuw perspectief op taboes rond Islam en homoseksualiteit; één dat ruimte biedt om ze te behandelen en bespreekbaar te maken.

Images made during the residency

Mustaf zal een verdraaid perspectief brengen op de historische satyr om een andere kijk te genereren op de hedendaagse tijdsgeest. De hybride figuur van de satyr wordt in (Un)conventional dialogue naar het nu gebracht als een hedendaagse cyborg tussen lichaam en technologie, natuur en cultuur, privé en publiek, angst en controle. Het wordt een transdisciplinair werk op de grens van beeldende kunst en performance kunst. Ahmeti zal de satyr zelf belichamen.

Als hybride tussen mens en technologie, is de cyborg al sinds Donna Haraways Cyborg manifesto een queer wezen dat grenzen, normen en andere dualismen verstoort. In de feministische visies op de cyborg staan de materialiteit en belichaamde kwaliteiten ervan centraal, twee zaken die ook voor Mustafs satyr van belang zijn. Tegelijk is de cyborg in deze performance ook een poging om de specifieke tussenperiode waarin de mensheid zich momenteel bevindt, vorm te geven. Het proces van transformatie, of het nu gaat over de klimaatcatastrofe, economische crises of politieke omwentelingen, maakt dat de mens steeds onaf is en zich bevindt tussen een vorige en toekomstige fase.

Première op 7 oktober tijdens Radiant Nights #9 in deSingel, Antwerpen
Concept en performer: Mustaf Ahmeti
Geluidsontwerp: Gizem Karaosmanoğlu aka KOO
Dramaturgie: Kristof van Baarle
Coproductie: deSingel, A Two Dogs Company
Met de steun van: de Vlaamse Gemeenschap
Bijzondere dank aan: marionette kunstenaar Paul Contryn