A Two Dogs Company

A Two Dogs Company
SOMETHING (out of nothing) - Kristof Vrancken

Ich möchte alles, was ich fühl, nicht fühlen
und ganz allein sein. Nein, nicht ganz allein.
Ich möchte gern zwei Hunde sein
und miteinander spielen.
‘Spleen’, Friedrich Torberg

De artistieke praktijk van Kris Verdonck heeft zich de jongste jaren op zeer vruchtbare wijze ontwikkeld en uitgebreid. Zowel op theaterpodia als in musea in binnen- en in buitenland zijn zijn projecten aanwezig. Deze groei kon enkel geconsolideerd worden door het oprichten van een kleine, flexibele organisatie die het werk op permanente basis opvolgt en structureert.

DETAIL - Kristof Vrancken

Gezien de aard van het werk neemt deze organisatie niet de vorm aan van een traditioneel ‘gezelschap’ noch van een collectieve niet-hiërarchische groepswerking. In zijn artistieke praktijk doet Kris Verdonck een beroep op zowel wetenschappers als technici, ingenieurs en - uiteraard - performers. Deze samenwerkingsverbanden zijn niet fulltime maar hebben wel een ‘doorlopend’ karakter: de artistieke, intellectuele of praktische dialoog en onderzoek worden ononderbroken uitgediept en verdergezet. Om dit netwerk optimaal te laten functioneren heeft Kris Verdonck een kleine artistiek-coördinerende kern rond zich gebouwd. Theater maak je nooit alleen. Een op technologie gefocust theater heeft nood aan ‘een team’ te vergelijken met de werkwijze binnen een wetenschappelijke eenheid. Het gaat dus niet meer alleen om het werk van één hond, maar van meerdere honden samen. Vandaar de naam die refereert aan het gedicht van Friedrich Torberg: A Two Dogs Company. In september 2013 verloor het gezelschap en Kris Verdonck echter Marianne Van Kerkhoven, die als dramaturge en publiciste één van de markantste stemmen in het Vlaamse theater gezien kan worden en bij het werk van Kris Verdonck betrokken was sinds het prille begin. Bart Verhaegen, een jarenlange vriend van het gezelschap, overleed in september 2016.

A Two Dogs Company startte in 2010 met een residentie in Kaaitheater.De vzw wordt structureel ondersteund door de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).