EDUCATION

A selection of articles, interviews, papers and PHD's that have been published about the work of Kris Verdonck.


BEYENS, Noriko. Het werk van Kris Verdonck: In-between Presence en Absence. Bachelorscriptie Universiteit Antwerpen, 2011.

BOUCO, Catherine. Le langage beckettien et les nouvelles technologies: Actor #1 de Kris Verdonck, in: Samuel Beckett Today / Aujourd'hui, Vol. 21 (2011)

HILLAERT, Wouter. 'De machine, de mens. De visionaire kunsten van Kris Verdonck', in: Ons Erfdeel, nr 1, jg. 53 (2010), p. 134-136.

MASSCHELEIN, Anneleen. 'Het werk van Kris Verdonck. De nulgraad van beweging', in: Rekto:Verso, nr. 44 (2011)

SCHELLINGS, Edith. Mens/Machine Disciplinering van het lichaam in I/II/III/IIII en END van Kris Verdonck. Bachelorproef, Universiteit Utrecht, 2010.

VAN BAARLE, Kristof. Language: Impossible. Masterproef , Ugent, 2011.

VAN BEEK, Jozefien. 'Les objets sont des héros tragiques par excellence', in: Transdigital cookbook, nr. 1, (2010), p. 29-31

VANDERBEEKEN, Robrecht. 'I/II/III/IIII als artistieke verificatie: een antwoord op Daniëlle De Regts essay 'Esthetica voor te ver gevorderden''. ETCETERA (2008)

VANDERBEEKEN, Robrecht. 'Relive the virtual. An analysis of unplugged Performance Installations', in: New Theatre Quarterly, vol. 26, nr. 4 (2010), p. 361-368.

Peter Eckersall in conversation with Kris Verdonck and Kristof Van Baarle, Martin E. Segal Theatre Center, New York, 25.05.2016

Symposium 'Beyond Subject/Object Divide. The Work of Kris Verdonck', Martin E. Segal Theatre Center, New York, 26.05.2016
NEWSLETTER

*

*

*

captcha

*Mandatory